Zrealizowano ostatnią mobilność projektu „Z globalizacją nam po drodze- kształcenie na europejskim poziomie"

Pięcioosobowa kadra KSWP w okresie od 14.01.2018 r. do 20.01.2018 r. uczestniczyła w zagranicznym szkoleniu w Holandii. Zajęcia, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców  i osób ubiegających się o azyl, przeprowadzone zostały przez instytucję Education Foundation Solution Training Institute. Uczestnicy zapoznali się z system przyjmowania uchodźców w Holandii, zagadnieniami dotyczącymi zarządzania procesem integracji uchodźców na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Przedstawiony został system realizacji form wsparcia, zmierzających do adaptacji językowej, kulturowej i społecznej środowisk defaworyzowanych.  Przedyskutowano sposoby zwalczania obustronnego lęku przed odmiennością, skutecznego motywowania cudzoziemców do uczestnictwa w życiu społecznym, promowania różnorodności i dialogu między różnymi kulturami.

W ramach części praktycznej uczestnicy odwiedzili  Stap Verder - instytucję, która wspiera uchodźców, imigrantów i poszukujących azylu. Podczas wizyty studyjnej osoby odbywające mobilność miały okazję spotkać się z imigrantami mieszkającymi w Holandii, porozmawiać o ich problemach i o tym jak radzą sobie w nowym kraju, dowiedzieć się jakie są ich największe problemy. Education Foundation Solution Training Institute - holenderska instytucja, u której gościli uczestnicy, aby przybliżyć im mentalonść, kulturę i obyczaje Holandii zorganizowała wyjazd do Skansenu pod Amsetrdamem, gdzie można poznać regionalną produkcję serów, przypraw oraz ręczne wyrabianie holenderskich chodaków.

 

Już niebawem ruszy kolejny etap realizacji projektu, podczas którego uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie finalnych rezultatów projektu:

  • Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenie imigrantów, uchodźców i ubiegających się o azyl stosowanych w Holandii, Hiszpanii i Portugalii
  • Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczną

Powyższe rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie i zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania m.in. na stronie internetowej erasmus.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

 

”Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.”

 

 

Prev Next