Trwają prace nad przygotowaniem rezultatów projektu „Z globalizacją nam po drodze - kształcenie na europejskim poziomie”

Ruszył kolejny etap realizacji projektu pn. „Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie", w ramach którego rozpoczęto opracowywanie jego finalnych rezultatów. W tym celu w dniu 20.03.2018 r. w  siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowano spotkanie uczestników projektu, którzy odbyli mobilności szkoleniowe do Portugalii, Hiszpanii oraz Holandii. Podczas spotkania dyskutowano na temat pozyskanej wiedzy z zakresu skutecznych narzędzi i programów kształcenia dedykowanych imigrantom, uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl. 

Wymiana doświadczeń posłuży do tworzenia dwóch następujących rezultatów, które udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie w trakcie i po zakończeniu projektu tj.:

  • Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włącznie społeczne
  • Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających  się o azyl stosowanych w Holandii, Hiszpanii i Portugalii zawierający informacje nt. założeń projektu, osiągniętych wyników, korzyści wynikających z realizacji projektów mobilnościowych, znaczenia kształcenia  cudzoziemców w Polsce dla rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki oraz  możliwości kształcenia cudzoziemców w Polsce wg. Ponadnarodowych standardów.

Rezultaty zostaną upowszechnione m.in. na stronie projektu, stronie internetowej KSWP, elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych EPALE, w mediach społecznościowych (np. Facebook, portale info). KSWP i uczestnicy projektu będą również upowszechniać wyniki projektu podczas spotkań, konferencji, targów, czy imprezach plenerowych. 

 ”Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.”

Prev Next