Zrealizowano drugie szkolenie w ramach Projektu Erasmus+

Pięcioosobowa kadra KSWP odbyła szkolenie zagraniczne w Maladze. Uczestnicy wyjazdu nabyli wiedzę z zakresu funkcjonującego w Hiszpanii systemu polityki migracyjnej.  Dzięki wyjazdowi szkoleniowemu  uczestnicy zdobyli kompetencje, które wpłyną na rozwój firmy w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące zastosowania skutecznych narzędzi i programów kształcenia. Przedstawiono system zarządzania, przygotowania oraz realizacji form wsparcia, zmierzających do adaptacji językowej, kulturowej i społecznej środowisk defaworyzowanych.  Wyjaśniono zwalczanie obustronnego lęku przed odmiennością, skutecznego motywowania cudzoziemców do uczestnictwa w życiu społecznym, promowania różnorodności i dialogu między różnymi kulturami. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę studyjną w Stowarzyszeniu „Malaga Acoge”, instytucji aktywnie działającej na rzecz kształcenia cudzoziemców.

Mobilność odbyła się w okresie od 14.10.2017 r. do 21.10.2017 r. w ramach projektu „Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie” (Erasmus+).

Wkrótce w ramach projektu odbędzie się ostatnia mobilność, po której uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie rezultatów projektu:

  • Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenie imigrantów, uchodźców i ubiegających się o azyl stosowanych w Szwecji, Hiszpanii i Portugalii
  • Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczną

Powyższe rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie i zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania m.in. na stronie internetowej erasmus.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

”Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.”

 

Prev Next