Rezultaty Projektu

W ramach projektu pn. „Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie" wypracowane zostały następujące rezultaty materialne projektu:

  • Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczne
  • Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się  o azyl stosowanych w Holandii, Hiszpanii i Portugalii

Rezultaty projektu stworzone zostały po zrealizowaniu działań przygotowawczych oraz trzech zagranicznych wyjazdów szkoleniowych.

Odbiorcami wypracowanych przez nas w rezultatów są wszystkie osoby, firmy i instytucje zainteresowane ich wykorzystywaniem, w tym mi.in.:

  • organizacje i instytucje szkoleniowe (w tym NGO)
  • organizacje i instytucje działające na rzecz cudzoziemców w Polsce
  • lokalni, regionalni, krajowi pracownicy i decydenci JST
  • osoby, które będą kształcone zgodnie z ponadnarodowymi standardami opracowanymi w ramach projektu
  • społeczność lokalna, regionalna z różnych województw (w tym przedsiębiorcy)
  • lokalna, regionalna prasa i media.

Rezultaty udostępniane są wszystkim odbiorcom nieodpłatnie. Poniżej znajduje się wersja elektroniczna rezultatów do pobrania. 

Infografika

Info - graph

Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczne

Practical tool - The path of education for immigrants, refugees and people applying for asylum aiming at their linguistic and cultural adaptation and social inclusion

Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się  o azyl stosowanych w Holandii, Hiszpanii i Portugalii

The guide of good practices in the field of immigrants’ and refugees’ education, and people applying for asylum in the Netherlands, Spain and Portugal