Kontakt

 

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Beata Napierała - Kierownik Projektu                                                               tel.: (41) 375 14 55

Iwona Stanik - Asystentka Kierownika Projektu                                                tel.: (41) 260 46 14

Daria Milewicz - Specjalista ds. promocji i upowszechniania wyników projektu     tel.: (41) 260 46 21

Łukasz Owczarek – Specjalista ds. mobilności                                                         tel.: (41) 260 46 25